Gå till innehåll
Anebyortens Ridklubb
Anebyortens Ridklubb

Styrelse- och organisation

Styrelsen är föreningens beslutande organ, vi är valda på årsmötet där alla medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt. Allt styrelsearbete utförs ideellt, likaså sektionsarbeten. Styrelsen är föreningens knytpunkt, där ska allt på något sätt vara förankrat för att sen delegeras och vidarebefodras till olika sektioner, arbetsgrupper eller anställda.

Synpunkter på hur föreningen drivs, förslag till förbättringar eller önskemål?
Rör det anläggning och verksamhet ska i första hand ridskolechefen kontaktas men skrivelser via mail till styrelsen är också väldigt välkomna. Styrelsen nås via mail styrelseaork@hotmail.com.
Ridskolechefen nås via ridskolechefaork@hotmail.com.

Styrelsen 2023

Ordförande
Johan Hjertberg
johan@ekotopia.info

Kassör
Maria Andersson
kassor.aork@hotmail.com

Ledamöter
Rebecca Wennström
Emma Eriksson
Linda Stark
Alexandra Neese
Joline Björkman (US-representant)
Hilda Eriksson (US-representant)
Suppleanter
Anna Isaksson
Hasse Wahlström

Valberedning

Maria Helmersson
Anna Eriksson
Anna Zetterlund

Revisorer

Gunvor Lindberg
Johanna Carlsson-Sandström
Revisorssuppleant
Anne-Louise Palmgren

Resuméer från styrelsemöten