Gå till innehåll
Anebyortens Ridklubb
Anebyortens Ridklubb

Handlingsplan vid olycka

Vid händelse av olycka på Anebyortens Ridklubb utanför organiserad verksamhet.

Vid allvarlig händelse för stöd och hjälp finns följande att kontakta:

Vid akut händelse såsom brand, pågående inbrott, allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

Vid av föreningen anordnad aktivitet
Har utsedd personal/styrelsemedlem/tävlingsledare ansvar för att följa den handlingsplan för olycka som framtagits av föreningen.